Serveis professionals

Una de les activitas més pròpies del Col·legi és la prestació dels serveis que estan reconeguts en les nostres atribucions professionals, i que recullen els nostres Estatuts. Bàsicament són:

 • Escola de Graduats Químics de Catalunya. Ofereix una sèrie de cursos, per garantir la formació continuada del Químic.
 • Borsa de Treball. Gestiona amb eficàcia el món laboral del Químic, tant pel que fa a la primera ocupació per acabats de llicenciar, com per millorar l’ocupació actual. Gestiona uns 500 llocs de treball a l’any.
 • Seccions Tècniques. Són un fòrum on poder intercanviar experiències professionals amb companys que treballen en el mateix sector. No cal dir el suport que això pot representar quan comences a caminar tot sol.
 • Assessoria Laboral. La inserció al món laboral està plena d’aspectes jurídics que un nou llicenciat desconeix. És molt necessari l’assessorament per part d’un professional per no donar cap pas en fals.
 • Borsa de Serveis. Ofereix solucions a problemes i treballs específics puntuals dels col·legiats que no poden ser atesos mitjançant la borsa de treball.
 • Publicacions:
  • NPQ. La revista que és el nexe d’unió entre els químics de Catalunya.
  • Química e Industria. La revista que és el nexe d’unió entre els químics a nivell estatal.
 • Serveis Professionals:
  • Visat de projectes. Certificacions.
  • Defensa jurídica professional.
  • Peritatges legals.

Completant la llista de serveis que Col·legi i Associació ofereixen als seus membres, hem agrupat en tres blocs una sèrie de serveis prou atractius. A més, hem afegit una oferta de formació a distància per Bureau Veritas que considerem pot interessar a molts químics.

Serveis Jurídics

El Bufet García Alonso ofereix condicions preferents (des d’el punt de vista de servei i econòmic) als col·legiats en els procediments laborals, de seguretat social, de prevenció de riscos i accidents de treball, temes d’asseguradores o en expedients col·lectius de qualsevol tipus.

En procediments jurídics o de caràcter administratiu, el bufet minutarà “a treball realitzat” l’import de les tarifes ordinàries del despatx amb un descompte en concepte “col·legiat químic” del 25%. Més informació

Més informació

Serveis Financers

Amb la finalitat de poder proporcionar als col·legiats avantatges en les seves gestions financeres, el Col·legi Oficial de Químics de Catalunya ha signat convenis amb diferents entitats d’acreditat prestigi i solvència com són:

 • Sabadell Professional – Ara amb Banc Sabadell pots beneficiar-te d’un 10% en la teva quota de col·legiat. Consulta’n les condicions!

Serveis d’Assistència

 • Assessoria Jurídica i Laboral. Per informar i orientar els químics en els problemes de tipus laboral i/o jurídic que puguin tenir. Un professional en aquests temes atén periòdicament al Col·legi les visites concertades, i si la urgència del cas ho requereix ho fa en el seu propi gabinet. Aquest servei és gratuït.
 • Assistència Mèdica. El Col·legi Oficial de Químics de Catalunya té subscrita pòlisses d’Assistència Médica per a aquells col·legiats i llurs familiars que ho desitgini, amb diferents entitats d’acreditat prestigi i solvència com són:

Des de l’any 2010, REGAL ofereix a tots els col·legiats/des del COL·LEGI DE QUÍMICS DE CATALUNYA la possibilitat de contractar les seves  assegurances d’auto, moto, llar i vida, en unes condicions molt avantatjoses. més informació

Formació e-learning Bureau Veritas