9esJEQC

Les Novenes Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya (9esJEQC) les celebrarem els dies, 16 i 18 de novembre a la tarda i en format virtual. Això vol dir que el dia 16 i el 18 per la tarda es podran descarregar els vídeos de cada sessió, des del web del CQC.

Inscripció

La participació serà gratuïta. Tothom que hi estigui interessat podrà participar i presentar els seus vídeos o pòsters.

Les persones que, a més, vulguin publicar el seu treball en les Actes de les Jornades hauran de fer a banda de la inscripció (la teniu al final de l’escrit) un pagament de 50 euros per la publicació. Cada inscripció dóna dret a la presentació d’un treball, tot i que el professorat inscrit pot formar part com a autor d’altres treballs. El pagament s’ha de fer al Banc Sabadell, al compte: ES58 0081 0057 34 0001811487. Cal posar “Presentació Actes 9esJEQC” i el nom i cognoms de la persona inscrita i enviar una còpia escanejada a: jmfernandeznovell@ub.edu

Presentació de resums fins el 10 de novembre

Cal enviar els resums a: jmfernandeznovell@ub.edu o quimics@quimics.com, posant com a tema/assumpte “Presentació 9es JEQC” tot indicant si és en format vídeo o pòster. Els resums han de contenir: títol, nom i afiliació dels autors (amb l’adreça de correu electrònic), i un màxim de 200 paraules, sense referències, esquemes ni dibuixos o fotografies. Totes les presentacions seran automàticament acceptades excepte aquelles en què els autors rebin un mail durant les 48 h posteriors on s’exposi el perquè.

dia 14 de novembre per poder-los penjar i tenir-los disponibles en les dates abans esmentades.

Els pòsters, en format word, pdf o jpeg, s’han d’enviar a la mateixa adreça que els resums abans del dia 14 de novembre per tal de poder-los penjar i tenir-los disponibles per a totes les persones participants.

En ambdós casos, cal posar el correu electrònic de la persona responsable per tal de rebre i contestar les preguntes que puguin formular les persones participants després de la seva presentació.

Publicació dels treballs.

Com en les edicions anteriors s’editarà el llibre d’Actes de les Jornades amb ISBN. L’organització vol que aquesta publicació serveixi al professorat relacionat amb l’ensenyament de la química com eina de treball i, que en cas necessari, es faci servir davant de les autoritats educatives o de qui calgui perquè tinguin present les seves valoracions tècniques.

L’organització vol que aquesta publicació sigui una eina de treball per al professorat relacionat amb l’ensenyament de la química i, que en cas necessari, es pugui fer servir davant de les autoritats acadèmiques o professionals perquè es tinguin en compte les seves valoracions tècniques.

Que el Covid19 no ens aturi. Us demanem que participeu en aquestes jornades tot aportant els vostres treballs, les vostres pràctiques, els vostres reptes i preocupacions envers l’ensenyament d’aquesta ciència per poder-les discutir i arribar, entre tots i totes, a unes conclusions aplicables a l’aula.